Disclaimer WRSA Nederland(Nederlands, English, Deutsch)

Nederlands
© 2009 Copyright, disclaimers ©WRSA Afdeling Nederland WRSA verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door WRSA op het World Wide Web gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiŽren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien: © 2009 Copyright, disclaimers ©WRSA Afdeling Nederland

Niets in de door WRSA gepubliceerde teksten en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen, met uitzondering van de hierbij gegeven toestemming tot kopiŽren voor niet-commercieel gebruik.

Uitsluiting aansprakelijkheid Deze publicatie wordt u aangeboden zonder enige garantie van welke aard ook. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. In geen geval kan WRSA, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het, door WRSA niet te controleren, gebruik van deze publicatie of voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.

English
© 2009 Copyright, disclaimers ©WRSA Afdeling Nederland ,All rights reserved. WRSA hereby grants you permission to copy texts and documents published by GD on the World Wide Web for non-commercial use, provided that you attach to each and every copy you make of these texts and documents the following copyright reference: © 2009 Copyright, disclaimers ©WRSA Afdeling Nederland

Nothing in the texts and documents published by WRSA may be construed as a granting of any right to you or other parties, with the exception of the permission to make copies for non-commercial use as hereby issued.

Exclusion of liability This publication is offered to you without any warranty whatsoever. Its use is fully at your own risk. In no event can WRSA, its employees and/or its affiliated enterprises be held liable for any consequences of the use of this publication, which use is beyond WRSA's control, or for any damage that may result from any ambiguity or incompleteness of the information at this website.

© 2009 Copyright, disclaimers ©WRSA Afdeling Nederland , vrijdag 6 maart 2009