Myxomatose virus

Vaccinatie strategieën tegen myxomavirus infecties: doen we echt het beste.

D. Marlier, Universiteit van Luik, faculteit diergeneeskunde afdeling vogels, konijnen en knaagdieren.

Samenvatting:

Enting is de beste manier om myxomatose te beheersen in zowel hobby als bedrijfsmatig gehouden konijnen.
Twee typen myxomatose vaccins zijn verkrijgbaar, namelijk, een entstof bereid van een shopefibroma virus (SFV) en een entstof bereid van een afgezwakte stam myxoma virus (MV), de stam SG33.
De SFV is zwak afweer opbouwend en geeft slechts een korte termijn bescherming, daarentegen atypische reacties met het MV vaccin zijn beschreven.
Het artikel beschrijft de verschillende vaccin stammen en verstrekt enige relevante informatie over gastheer veldvirus relatie, afweer en immuniteit bij myxomatose.
In het laatste hoofdstuk worden myxomatose entschema's voor zowel hobby als bedrijfsmatig gehouden konijnen.

Entschema's tegen myxomatose:

SFV vaccins worden nog steeds door dierenartsen beschouwd als de gouden standaard voor bescherming tegen myxomatose.
Echter ondanks dat de dierenartsen goed weten dat deze SFV vaccins onvoldoende bescherming bieden.
De SFV vaccins worden regelmatig gebruikt in bedrijfsmatig gehouden konijnen voor consumptie en voor hobby konijnen.
Meer recent zijn de verschillende SFV en MV entingen met elkaar vergeleken.
Duidelijk kwam hier naar voren, dat enting met alleen SFV geen bescherming gaf. Wel een enting met SFV gevolgd door een boosterenting met een MV SG33 enting geven goede bescherming tegen myxomatose.

Kunstmatige Inseminatie wordt vaak toegepast bij konijnen. Infecties bij voedsters na KI met geinfecteerd zaad komt zeker voor.
Onder natuurlijke omstandigheden wordt het veldvirus myxomatose overgebracht door insecten via de stekende monddelen.
Aangetoond is ook, dat een MV SG33 enting bij dwerg angora konijnen, die zeer gevoelig zijn voor myxomatose, goede bescherming geeft tegen het veldvirus.